Privatnost

Na ovoj su stranici opisani načini upravljanja osobnih podataka korisnikâ internetske stranice.

Ove su informacije dobivene od entiteta povezanih sa web uslugama koje su dostupne našoj tvrtKi preko elektroničke mreže ili putem http://www.drives-motors.hr  koja se podudara sa naslovnom stranicom naše službene web stranice.

Te su informacije dostupne samo za ovu internetsku stranicu, a ne i za ostale stranice koje bi korisnik mogao posjetiti pomoću poveznica. Spomenute informacije temelje se na Preporuci br. 2/2001., koju su s ciljem zaštite osobnih podataka europske vlasti, udružene u skupinu, na temelju članka 29. Direktive 95/46/ES usvojile 17. svibnja 2001. te njome odredile minimalne uvjete kojih se treba pridržavati pri prikupljanju osobnih podataka na internetu. Posebno se to odnosi na potankosti o načinu, vremenu i prirodi prikupljanja podataka koje upravitelji osobnim podatcima moraju ponuditi korisnicima pri posjetu internetskih stranica, bez obzira na njihovu namjenu.

Upravitelj podatcima

Na temelju posjeta te internetske stranice mogu se upotrijebiti podatci određenih i odredivih osoba. Osobnim podatcima rukovodi: Drives &Motors D.O.O.

Mjesto gdje se vrši obrada podataka

Operacije obrade vezane za web usluge koje su dostupne putem ove web stranice provedene su u spomenutom uredu isključivo od strane tehničkog osoblja zaduženog za obrađivanje ili od osoba zaduženih za takve aktivnosti održavanja koje mogu biti potrebne s vremena na vrijeme.

Podaci koji proizlaze iz web usluge se ne prosljeđuju niti raspršuju.

Svi osobni podaci dobiveni od strane korisnika od kojih se zahtijeva da budu poslani putem informativnih materijala kao što su bilteni, CD-ROM-i , newsletter, godišnja izvješća, odgovori na pitanja, odluke i svakojake odredbe, itd. se koriste samo za pružanje usluga i / ili otpuštanje zatraženih zadataka i otkriveni su trećim osobama samo ako je to nužno za tu namjenu.

VRSTE PODATAKA KOJIM UPRAVLJAMO

Navigation Data

Informacijski sustavi i programski procesi, koji su potrebni za funkcioniranje te internetske stranice, u okviru svojega normalnog djelovanja prikupljaju neke osobne podatke, čiji je prijenos implicitan pri upotrebi komunikacijskih protokola.

Pri tom je riječ o informacijama koje se ne prikupljaju s ciljem identifikacije korisnika internetske stranice, međutim, zbog svoje bi prirode, preko obrade i povezivanja s podatcima dobivenim od trećih osoba, mogle omogućiti identifikaciju korisnika.

Ta kategorija podataka obuhvaća IP adrese ili imena lokacija računala, kojima se koriste korisnici, odnosno posjetitelji internetske stranice, adrese i napomene URI (Uniform Resource Identifier / Ujednačeni identifikator izvora) pretraživanih izvora, vrijeme pretraživanja, metodu korištenu za posredovanje pretraživanja poslužitelja, veličinu povratne datoteke, numerički kod koji označava stanje po odgovoru poslužitelja (uspješno, neuspješno itd.) te druge parametre vezane uz operacijski sustav i informacijsku okolinu korisnika.

Ti se podatci upotrebljavaju isključivo s ciljem dobivanja anonimnih statističkih informacija o uporabi internetske stranice i s ciljem kontrole njezina pravilnog funkcioniranja. Nakon izvršene obrade odmah se brišu. Spomenuti se podatci također mogu upotrijebiti s ciljem utvrđivanja odgovornosti prilikom mogućih reakcija informacijskoga sustava na prekršaje tijekom upotrebe internetske stranice. Ako nije riječ o spomenutim prekršajima, podatci vezani uz internetsko pretraživanje čuvaju se maksimalno sedam dana.

Podaci ustupljeni dobrovoljno od strane korisnika

Slanje poruka e-pošte na adrese navedene na ovim internetskim stranicama, što je učinjeno na temelju slobodno izabranih, eksplicitnih i dobrovoljnih opcija, podrazumijeva stjecanje adrese pošiljatelja, što je neophodno kako bi se odgovorilo na svaki zahtjev, kao i stjecanje dodatnih osobnih podataka kao što je sadržano u poruci (s).

Obavijesti o sažetim obavijestima biti će prikazan i / ili prikazani na stranicama koje se koriste za pružanje usluga na zahtjev.

Kolačići (Cookies)

Pomoću te internetske stranice ne dobivaju se nikakvi osobni podatci korisnika.

Kolačići se ne upotrebljavaju za prijenos informacija osobne prirode. Ne upotrebljavaju se ni trajni kolačići ni sustavi za praćenje korisnika.

Upotreba tzv. kolačića sesije (koji se ne pohranjuju trajno, već se brišu po zatvaranju pretraživača) strogo je ograničena na prijenos identifikatora sesije (sastavljenih od nasumično izabranih brojeva koje generira poslužitelj), koji su potrebni za omogućavanje sigurnoga i učinkovitoga pretraživanja po internetskoj stranici.

Kolačići sesije, upotrijebljeni na toj internetskoj stranici, ne uključuju druge informacijske tehnologije koje bi mogle štetiti privatnosti korisnika u vezi s njihovim pretraživanjem interneta. Spomenuti kolačići tako ne dopuštaju ni preuzimanje osobnih podataka, koji otkrivaju identitet korisnika.

Izbor pružanja podataka

U skladu sa specifikacijama napravljenim s obzirom na navigacijske podatke, korisnici mogu slobodno dati osobne podatke ili da se upisuju u obrasce za prijavu koji se podnose uredu ili mogu kontaktirati Ured da zatraže dostavu informativnih materijala i drugih načina komunikacije. Nemogućnost osiguranja takvih podataka može značiti nemogućnost nabavke traženih stavki. U svrhu potpunosti, treba reći da je u nekim slučajevima – koji nisu predmet standardnog upravljanja ove web stranice – naša uprava može zatražiti podatke na temelju članka 157 (1) Zakonodavne uredbe br. 196/2003 s obzirom na nadzor obrade osobnih podataka. U tim slučajevima je obvezno pridržavati se pod prijetnjom kazne za administrativne kazne.

Uređaji za obradu

Osobni podaci obrađuju s automatskim sredstvima ne dulje nego što je potrebno za postizanje svrhe za koju se prikupljaju.

Posebne sigurnosne mjere se provode radi sprečavanja gubitka podataka, nezakonitog i / ili neprikladnog korištenja, te pristupa bez autorizacije.

Prava korisnika

Osobe na koje se odnose osobni podatci imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti potvrdu o njihovu postojanju ili nepostojanju te saznati njihov sadržaj ili podrijetlo. Također imaju pravo u bilo kojem trenutku provjeriti točnost spomenutih podataka ili zahtijevati njihovo uključenje, ažuriranje ili ispravak.

Na temelju gore navedenoga zakona, u slučaju protuzakonitoga postupanja korisnici imaju pravo zahtijevati brisanje, preoblikovanje u anonimni oblik ili blokiranje obrade podataka. Uz opravdan razlog u svakom slučaju imaju pravo protiviti se obradi svojih osobnih podataka.

Zahtjeve treba poslati na adresu: info@drives-motors.hr.

Odricanje

Imajući u vidu da je trenutni status razvoja automatskih mehanizama provjere takav da ne dopušta pogreške i neispravnost, ovim se navodi da ovaj dokument objavljen na http://www.drives-motors.hr/hr/privatnost označuje politiku privatnosti ove stranice, te će se ažurirati prema potrebi.