SMT Tehnologija

Montaža SMT:
Assembleon OPAL X II dva u liniji 

Nanaošenje lemne paste:  
DEK 265 HORIZONT

Peć za lemljenje SMT:
HELLER 1809XL

Vizualni test (AOI):
Aleader ALD515

THT Tehnologija

Lemljenje (olovo):
SEHO PCS1025

Lemljenje(ROHS):
SEHO GOWAVE 1030
Na većim komponentama se izvodi ručno lemljenje.

Testiranje

Naša oprema:
Osciloskop
Spektralni analizator
Multimetar
Generator signala
Oprema za akviziciju podataka